Vita bergen i Stockholm

Vita bergen i Stockholm

Kontoret har under många år haft uppdrag i och omkring Vitabergsparken på Söder i Stockholm. Inventeringar, bedömningar av de olika trähusens befintliga tekniska skick, uppmätningar, förslag och skisser till samt upprättande av entreprenadhandlingar för om- och tillbyggnader samt renoveringar har varit återkommande uppdrag. Arbetet har alltid skett i nära samråd med Stadsmuseum.

Några exempel som kan nämnas är kvarteren Kristallen och Mineralet på Skånegatan, Flintan vid Mäster Pers och Bergsprängargränd, Bondesonen och Vintertullen vid Malmgårdsvägen, Faggens Krog på Gaveliusgatan samt Tjärkokaren på Åsögatan.

Bildexemplen här intill är från sådana genomförda renoveringar och ombyggnader. Faggens Krog (med det typiska gårdsplanket) samt Mäster Pers Gränd 2-4 (med täpporna), en rekonstruktion av en förfallen och riven stuga samt Kristallen (det stora stenhuset vid Skånegatan).
  • 7091579