Sveriges Ambassad i Beijing

Sveriges Ambassad i Beijing

Sverige var det första västerländska land som till skillnad från förhyrning av ambassadlokaler byggde en egen beskickningsfastighet i Beijing. 1965 upplät den kinesiska staten till den svenska en tomt om 12 000 m2 på 60 år inom ett nyavsatt ambassadområde. Efter studier av klimat, lokala traditionella bostadsbyggnader och byggnadsmetoder valdes det karakteristiska kinesiska grå teglet i skiftande nyanser till fasad. Taksprången gjordes stora för att avskärma södersolen. Husens öst- och västfasader är i huvudsak fönsterlösa, dels p.g.a. svårigheten att avskärma lågt infallande solljus, dels för att undgå insyn från granntomterna. Anläggningen färdigställdes 1972 och till- och ombyggdes 1982.
  • ambassad-beijing