Förslag till bostadshus

Förslag till bostadshus

Vårt förslag i den allmänna arkitekttävlingen om hemlöshet har uppmärksammats av juryn som ett starkt debattinlägg.

Juryns omdöme
Fågelholkar är ett konkret byggprojekt i form av ett yteffektivt, prefabricerat, fristående, åttakantigt punkthus i 10 våningar med butik/kafé och sociala utrymmen i bottenvåningarna och med boenden som små ”holkar” på våning 3–9. Juryn ställer sig tveksam till byggnadens föreslagna placering vid Helgalunden och dess utformning i förhållande till vald plats. Trots att projektet behöver bearbetas på många plan tillför det som generell lösning ett välkommet inslag i debatten då det föreslår en permanent, och inte tillfällig, lösning på bostäder för hemlösa.
  • 3491357180