ARKITEKTER I STOCKHOLM

Kask Arkitekter AB erbjuder sina uppdragsgivare en total service inom byggprojektområdet.
Allt ifrån rådgivning och planläggning till genomförande och utvädering.
Kontakta oss

Erfarenhet & Nytänkande

Vi har med än 50 års erfarenhet av husbyggnad med projekt för skiftande ändamål och med skiftande karaktärer.

Läs mer

Våra tidigare projekt

Under åren har vi hunnit med en hel del projekt och här kan ni ta del av ett urval av de projekt vi medverkat i.

Läs mer

Frågor eller funderingar?

Vi sitter i en vacker vindsvåning på Danderydsgatan 18 på Östermalm i Stockholm, har ni frågor eller funderingar?

Läs mer

Med över
50 års erfarenhet

Kask Arkitekter AB har mer än 50 års erfarenhet av husbyggnad med projekt för skiftande ändamål och med skiftande karaktärer. Bland uppdragsgivarna finns många skilda kategorier representerade alltifrån enskilda personer till stora företag samt statliga och kommunala myndigheter. Ett antal referensobjekt och referenser (beställare) finns angivna här på hemsidan

 

Kask Arkitekter AB erbjuder sina uppdragsgivare en total service inom byggprojektområdet alltifrån rådgivning och planläggning till genomförande och utvärdering. I detta ingår att erbjuda bästa långsiktiga ekonomiska lösningar samt ekonomisk uppföljning och kontroll under hela byggprocessen.
Kontakta oss

Några utvalda projekt

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.